ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ  ΙΙ

(ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ)

 

 

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

 

 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

 

ΑΣΚΗΣΗ

Εργαστηρικός Οδηγός

1.   Σύστημα σκανδαλισμού με σπινθηριστές

trigger.pdf

2.   Χρονική Φασματοσκοπία

TAC.pdf

3.   Πυρηνικός Αντιδραστήρας

Εργ. Ασκήσεις Πυρηνικής Φυσικής, Ασκ. 5

Οριζόντια & Κατακόρυφη κατανομή νετρονίων

4.   Φασματοσκοπία γ

Εργ. Ασκήσεις Πυρηνικής Φυσικής, Ασκ. 9

Ποιοτικός & ποσοτικός προσδ. Ραδιοϊσοτόπων

5.   Αναλογικός Ανιχνευτής Ολίσθησης

Drift.pdf

6.   Ανάλυση Δεδομένων πειράματος ATLAS

ODHGIES Ergasias, Slides

7.   Μετρήσεις Κοσμικής Ακτινοβολίας

Εργ. Ασκήσεις Πυρηνικής Φυσικής, Ασκ. 11

 


 

·     ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 

     Χρονική Φασματοσκοπία, (πρόγραμμα ασκήσεων)

     Σύστημα Σκανδαλισμού  (πρόγραμμα ασκήσεων)

     Αναλογικός Ανιχνευτής Ολίσθησης (πρόγραμμα ασκήσεων)

     Φασματοσκοπία  γ (πρόγραμμα ασκήσεων)

     Πυρηνικός Αντιδραστήρας  (πρόγραμμα ασκήσεων)

     Ανάλυση Δεδομένων πειράματος ΑTLAS (πρόγραμμα ασκήσεων)

     Μετρήσεις Κοσμικής Ακτινοβολίας    (πρόγραμμα ασκήσεων)

 

·      Random Coincidence

·      Κοσμική Ακτινοβολία (παρουσίαση)